copylight distance

20150603 | LIRY

HP_saisyu_DSC0772-01_GFP100_20150418

M:Kako Yoshimura(elegant), Hair:Megumi Kaji(CO5), Make:Yumiko Natsuaki(CO5), ST:Keisuke Ueno(REFRAIN226)